Boschkop Oord / Resort

Tariewe

Rate this item
(0 votes)

Standaard tariewe geldig tot 31 Augustus 2020:
Tariffs valid till 31 August 2020:

Eenmalige fooi per voertuig: R20
Once-off fee per vehicle: R20
Volwassenes: R50 per dag per persoon + R20 per nag per person
Adults: R50 per person per day + R20 per person per night
Pensionarisse en skoolgaande kinders (6-18): R30 per dag per persoon + R20 per nag per person
pensioners and school going children (6-18): R30 per person per day and R20 per person per night
Kinders o/6 (voorskool): gratis
Kids u/6 (pre-school): free

Let wel/Please note:

Aankoms in die middag na 16:00 betaal slegs nagtarief
Arrival in the afternoon after 16:00 only night fee is applicable
Vertrek in die oggend voor 09:00 betaal geen dagtarief
Departure in the morning before 09:00 no day fee
Halfdagfooie vir vertrek voor 12:00 en aankoms na 12:00
Half day fee applicable for departure before 12:00 or arrival after 12:00

Geen addisionele tarief vir tente of karavane - koste per persoon per dag/nag
No additional fee for a caravan or tent or trailer - cost per person per day/night

Geen staanplekke is afgemerk of word bespreek nie - arriveer en betaal by die hek per persoon per voertuig en staan waar verkies
No stands are marked off or reserved - arrive and pay at the gate per person per car and stand where you prefer

Geen staanplekke met kragpunte, wel ablusie geriewe met warm water, mag kragopwerkkers bring
No electricity for camping sites, we do have ablutions with hot water showers, campers are allowed to bring generators

 

Kontak Ons

  • Address: Boschkop oord is geleë aan die Vaaldam op die R54 tussen Vereeniging en Villiers.
  • Steyn: 076 959 1242 (Algemene Inligting)
  • Karin: 082 805 7333 (Slegs verblyf besprekings)
  • Email: info@boschkopoord.co.za
  • Website: www.boschkopoord.co.za

· 083 675 7670

You are here